Zorg zoals het hoort

AinaZorg Logo

Begeleiding

Naast verzorging en/of verpleging kan het ook wenselijk zijn dat op het gebied van welzijn ondersteuning geboden wordt. Deze ondersteuning is vooral bedoeld om u te helpen om zo zelfstandig als mogelijk en zo lang als mogelijk thuis te laten verblijven. Het gaat hierbij om hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven.

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dit gebeurt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het is een wet die ervoor moet zorgen dat u de ondersteuning krijgt die u nodig heeft om zelfstandig te kunnen wonen en bewegen. Samen bepalen we wat uw traject moet worden en hoe we hier aan kunnen werken.

Met ruim 20 jaar ervaring binnen het sociaal domein bieden wij ondersteuning aan diegenen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:
  • Begeleiding en dagbesteding.
  • Leefbaarheid en sociale samenhang bevorderen.
  • Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen.
  • Het bevorderen van mensen met een beperking of psychisch probleem om deel te nemen aan de samenleving.
  • Openbare geestelijke gezondheidszorg bevorderen.
  • Informatie, advies en cliëntondersteuning geven.
  • Verslavingsbeleid bevorderen.
 

Werkwijze & methode

De exacte werkwijze en methode bepalen we aan de hand van uw behoeften. We starten met een persoonlijke kennismaking waarin u aangeeft welke verbetering u zou willen bereiken. Na een uitgebreidere intake maken we samen een overeenkomst op waarin duidelijk wordt aangegeven wat u wilt bereiken en op welke manier we hiermee aan de slag gaan.

De volgende stap is de start van het coaching traject. Hierin zult u regelmatig opdrachten meekrijgen die zullen bijdragen aan de ontwikkeling richting jouw doelen. Het coaching traject beperkt zich daarmee niet alleen tot de contactmomenten met ons als coach.

Kosten

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) geven. Met een pgb kunt u de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.

Voor meer informatie en de mogelijkheden kunt U contact opnemen met uw gemeente, afdeling WMO. Ook wij willen met deze aanvraag graag helpen.

 

Aina Zorg gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken. Lees meer