Zorg zoals het hoort

Disclaimer

Website

Aina Zorg heeft de informatie op deze website met zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie incorrect en/of incompleet is. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die ontstaat uit direct of indirect gebruik van materiaal afkomstig van deze website. Tevens behoudt Aina Zorg te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing, wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen.

Email

Informatie verzonden per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. De afzender staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een gezonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.