Zorg zoals het hoort

AinaZorg Logo

Zorg zoals het hoort

AinaZorg Logo

Verzorging en/of verpleging

Als u hulp thuis nodig heeft, kunt u een beroep doen op de verpleegkundigen, verzorgenden of helpenden uit ons thuiszorgteam. Dat kan tijdelijk zijn of voor langere tijd. Bijvoorbeeld als u zich niet goed meer kunt wassen, aan- en uitkleden of hulp nodig heeft bij medicatie, wondzorg, of voor verpleegkundige handelingen. Aina Zorg biedt u de verpleging en verzorging die u nodig heeft. Van hulp bij uw persoonlijke verzorging of toedienen van medicatie tot intensieve verpleegkundige zorg. Dat doen we alle dagen van de week, op de momenten waarop u dat nodig heeft. Zo kunt u zo lang mogelijk thuis in uw eigen omgeving blijven wonen.

Werkwijze & methode

Onze zorg coördinator bekijkt samen met u en eventueel uw arts welke zorg u precies nodig heeft. Om in aanmerking te komen voor verpleging en verzorging thuis heeft u geen verwijzing van een arts nodig. U kunt zelf contact met ons opnemen als u wijkverpleging wilt ontvangen. 

De huisarts of zorg coördinator bespreekt samen met u wat u zelf nog kunt en welke verpleging en verzorging nodig is. Deze zorg wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering. De zorg coördinator helpt u om de zorg te regelen samen met uw familie of vrienden en andere professionele zorgverleners.

De zorg coördinator coördineert vervolgens de thuiszorg voor u en stemt af met andere hulpverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker. De zorg coördinator let niet alleen op zorg gerelateerde thuiszorg. Wanneer u bijvoorbeeld hulp in huis nodig heeft of andere vormen van ondersteuning legt de zorg coördinator hiervoor het contact met de gemeente of CIZ. Zo wordt ook bijvoorbeeld huishoudelijke hulp geregeld als dat nodig is. Om thuiszorg te regelen neemt u contact op met onze zorg coördinator. De zorg coördinator beoordeelt welke zorg u nodig heeft. Wilt u vooraf advies dan kunt u dit vragen bij uw huisarts. 

Kosten

Wanneer u verpleging en verzorging nodig heeft, kunt u hier vanuit het basispakket van uw zorgverzekering aanspraak op maken. Aina Zorg biedt zowel (on) gecontracteerde zorg als particuliere zorg. 


Wat is het verschil:

Wanneer het ongecontracteerde zorg betreft vergoed de zorgverzekeraar een deel (75-80%) van de kosten. Bij (on)gecontracteerde zorg wordt altijd toestemming gevraagd aan de zorgverzekeraar om de zorg te mogen leveren. Dit wordt door de wijkverpleegkundige vastgesteld en geïndiceerd.

Wanneer u kiest voor particuliere zorg regelt u alles zelf en is er niet perse een indicatie nodig. U spreekt rechtstreeks af met uw zorgaanbieder, waardoor u veel vrijheid heeft om uw zorg in te richten zoals u wilt.  Wanneer u wel een indicatie heeft kunt u PGB gebruiken om uw zorg in te kopen. 

Als de zorg buiten het basispakket valt, geldt er geen eigen risico voor.

Langdurig of 24 uurs zorg wordt vergoed vanuit WLZ.

 

Aina Zorg gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken. Lees meer